OSNOVNI PODATKI:


Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, Mestni trg 10a, 3210 Slovenske Konjice

Telefon: 03/ 759 04 15

Mobitel: 041 338 814

E-mail: mdgn.slovenske.konjice@siol.net

Predsednik društva: Matevž Marinko

Sekretarka društva: Nevenka Hrovat

Uradne ure:
Ponedeljek: 9.00 - 12.00 ure
Sreda: 14.00 – 18.00 ure
Petek: 9.00 – 12.00 ure

Gluhe so vse tiste osebe, ki so povsem brez sluha, oziroma osebe, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporabljajo znakovni jezik kot svoj naravni jezik. Naglušna oseba je oseba z okvaro sluha od 31% do 95% po Fowlerju, ki se pri sporazumevanju naslanja na ostanke sluha s slušnim aparatom ali brez njega, z ogledovanjem z ust in z drugimi prilagoditvami in katere glavno sredstvo sporazumevanja je govor ter kasneje oglušele osebe z izgubo sluha več kot 95% po Fowlerju, če je ohranjena funkcija govora in poslušanja. Gluhoslepe osebe so gluhe ali naglušne osebe z okvaro vida. Pri njih gre za kombinacijo tako slušnih kot vidnih okvar. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice deluje na območju občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Združuje tudi člane iz okoliških občin.