Zgodovina

Društvo deluje od 25. maja 2001 dalje.
Pred leti je bila največja želja gluhih ta, da bi imeli društvo v svojem domačem kraju.
Tedaj jim je bila namreč le dana možnost vključitve v Društvo gluhih in naglušnih Celje ali Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, ki pa zaradi oddaljenosti nista bila najbolj primerna.
Želeli so imeti sedež bližje njim, njihovim svojcem, prijateljem, v katerem bi sodelovali tudi domači, slišeči ljudje, h katerim bi se lahko bolj sproščeno obračali po pomoč.
Tako je ideja o ustanovitvi lastnega društva vedno bolj dozorevala, zlasti in najbolj pa so se zanjo zavzemali
Matevž Marinko, Irena Marinko, Branko Brumec, Pavel Zbičajnik in Katarina Marinko.
To so bili glavni pobudniki za ustanovitev društva in kasneje tudi nosilci društvenih dejavnosti. Dne 25.5.2001 je bila sklicana ustanovna skupščina v prostorih Konjičanke, na kateri se je zbralo 26 članov, navzoči pa so bili tudi gostje. V letu 2005 smo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejeli status invalidske organizacije in status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Potrdilo o javnem delovanju društva so v letu 2004 izdale tudi Občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče in v njem zapisale da »Društvo gluhih in naglušnih deluje na medobčinski ravni v dobrobit sočloveka v skladu in ob upoštevanju Kodeksa etičnih načel«. Kot trinajsto društvo smo bili 2.11.2005 vključeni tudi v Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, za kar so bila potrebna več letna prizadevanja in dokazovanja. Društvo si vseskozi prizadeva za aktivno delovanje na socialnem, izobraževalnem, kulturnem in športnem področju. Kljub velikim prostorskim težavam s katerimi se društvo sooča, se trudimo za dobrobit in pomoč vsem svojim članom. Trenutno društvo šteje okoli 300 članov.