Dobrodošli!

V društvu izvajamo naslednje socialne programe:

1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih


- pomoč pri uveljavljanju različnih pravic,
- individualno svetovanje in pomoč pri reševanju socialnih stisk in težav
- pomoč pri iskanju zaposlitve in pri urejanju stanovanjske problematike
- nudenje informacij o tolmačih v njihovem jeziku,
- druženje s sebi enakimi in preprečevanje socialne izključenosti ( druženje v okviru kluba, izleti, praznovanja, pikniki itd.)
- nudenje informacij o različnih tehničnih pripomočkih (slušni aparati, baterije za slušne aparate, budilke za gluhe, itd.) ter organizacija servisov slušnih aparatov
-okrogle mize in informiranje,
- preventivno delovanje in usposabljanje na različnih področjih življenja (predavanja, tečaji, delavnice), - osveščanje javnosti o gluhoti in naglušnosti ter o načinu življenja invalidov sluha
- organizacija tečajev slovenskega znakovnega jezika
- društveno glasilo Zvok tišine;

2.Rekreacija in šport

Program daje invalidom sluha možnost organiziranja, sodelovanja in razvijanja v okviru športnih in rekreacijskih dejavnostih. Zaradi specifične oblike komunikacije imajo gluhi, naglušni in gluhoslepi velike težave pri vključevanju v šport in rekreacijo slišeče populacije. Zato ima ta psihosocialni program velik pomen. Vključuje redno rekreacijo, ki pozitivno vpliva na krepitev zdravja in imunskega sistema. Obsega organizacijo državnih prvenstev, turnirjev in prijateljskih tekmovanj v ribolovu, odbojki, odbojki na mivki, nogometu, balinanju, košarki, orientacijskem teku, badmintonu itd. Seveda pa je potrebno poudariti, da v okviru programa ne gre zgolj za zadovoljevanje potreb po športnem udejstvovanju, ampak tudi za preprečevanje socialne izključenosti in druženje s sebi enakimi.

3.Kultura gluhih

Kulturna dejavnost gluhih je specifična oblika kulturnega izražanja, ki je posebna v tem, da temelji na uporabi slovenskega znakovnega jezika. To jo razlikuje od ostalih in jo dela unikatno. Skozi program poizkušamo svet kulture gluhim, naglušnim in gluhoslepim predstaviti skozi udeležbo na kulturnih prireditvah s pomočjo tolmačev (v njihovem materinem jeziku), vodenim ogledom razstav, kulturno zgodovinskih znamenitosti, s strokovnimi ekskurzijami, udeležbo na Mednarodnem dnevu gluhih ter s prostočasnimi in ustvarjalnimi delavnicami. Izjemno zanimanje pa uporabniki izražajo po filmskem ustvarjanju in pantomimi, kjer lahko razvijajo svoje igralske sposobnosti in talente. Ustvarjajo svoje filme s katerimi se nato predstavijo na različnih festivalih.